KONTAKT: +420 702 170 388 | info@autojachym.cz


Obecné informace

Řešení sporů - v případě, že dojde mezi námi, tj. provozovatelem webové prezentace autojachym.cz a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce.Česká obchodní inspekce.

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zpracováno dne 01.06.2020